• Offset štampa

Fotokopiranje

Fotokopiranje predstavlja postupak dupliranja, odnosno umnožavanja određenog dokumenta.

DIGITALNI ŠTMPAČI XEROX VERSANT

Kod nas možete umnožiti vase dokumente, knjige, spise, bez obzira da li se radi o fotokopiranju u boji ili crno bijelom. Crno-bijelo, kao i kolor fotokopiranje vršimo na digitalnim štampačima XEROX VERSANT.

Vrhunski kvalitet

Ovakva vrsta kopiranja osigurava vrhunski kvalitet otiska, a u mnogo slučajeva čak je i uverljivija od originala. Ukoliko je materijal donijet na umnožavanje povezan spiralom ili zaheftan, mi ćemo ga raskoričiti, uraditi traženi broj identičnih kopija i ponovo vratiti originalni materijal u prvobitno stanje. Kopija može biti u boji ili crno bijela, umanjena ili uveličana u odnosu na original i to na dimenziju koja najviše odgovara Vašim potrebama.