Dizajn

Klijentima nudimo kreiranje vizuelnog identiteta (logotip, memorandumi, koverte, vizit-karte, računi, knjiga grafičkih standarda), dizajn promotivnih sredstava (leci, brošure, prospekti, katalozi, kalendari, naljepnice), pripreme za štampu (dizajn i izrada novinskih oglasa, bilborda, ali i svih vrsta publikacija).